Görsel Hafıza

Online platformda koordinasyon çalışmalarının yanı sıra öğrencinin kısa süreli bellek gelişimi için hem görsel hafıza hem de sayısal hafıza egzersizleri ile bu alanda da gelişimini sağlar.