Mental Aritmetik Nedir?

Mental Aritmetik Nedir?

          Vera Mental Aritmetik programı 5 ile 12 yaş arası çocuklarda uygulunan bir zihin gelişim programıdır. Çocuklara önce abaküs öğretilir. Abaküsde sayılar ve boncuklar sırası ile zihinde canlandırma ile hayal etmeleri istenir. Bunun en büyük faydası, çocukların hayal etme yeteneği, canlandırma yeteğini ve fotografik hafızayı geliştir. Sonra tek basamaklı, iki basamaklı... sayılar üzerinde toplama ve çıkarma öğretilir. Böylelikle zihinden hesap yapma becerisi öğretilir. İlerleyen sürelerde aynı şekilde çıkarma işlemi öğretilir. Daha sonra bölme ve çarpma ile çocuklar zihinden 4 işlem yapabilecek seviyeye gelir. 

          Vera Mental Aritmetik programının 5 ile 12 yaş arası çocuklarda uygulanmasının sebebi ise; insan zekasının gelişimi 7 yaşına kadar %75 oranında tamamlanmaktadır. 7-12 yaş arasında ise bu oran %95 e kadar yükselmekte, kalan %5 lik oran ise yaşantımızın geri kalan kısmında iş ve aile yaşantımıza yön vererek ilk atılan temele bağlı olarak inşa edilmektedir.

          Beynin sol ve sağ loblarının senkronize çalışmasını sağlayan abaküs eğitimi 5-12 yaş arası çocukları kapsayan bir eğitim sistemidir. 5 yaşında öğrenciler artık rakamları tanıyabilmekte ve okuyabilmektedir. Rakamları tanıyabilen her çocuk bu eğitime başlayabilmektedir.
          Her bebek düşünme, görme, duygu gibi beyin fonksiyonlarından sorumlu yaklaşık 100 milyar sinir hücresi ile doğar. Hayatın ilerleyen dönemlerinde ise bu doğuştan gelen 100 milyar sinir hücresinin üzerine yenileri üretilmemektedir. Sinir hücreleri sinaps adı verilen küçücük boşluklarla birbirine bağlanırlar ve beynin çeşitli fonksiyonlarını yerine getiren kümeler oluştururlar.
          Öğrenme yeteneği 3-10 yaşları arasında en üst seviyelere ulaşır ancak ömür boyu devam eder. İlk 10 yıl boyunca müzik, dil eğitimi, matemetik ve diğer ömür boyu sürecek yetenekler öğrenilmektedir.
         Biz Vera Mental Aritmetik olarak  bu nedenle çocuklar için yapılacak eğitim planı bu orana göre düzenlemekteyiz.