Akademik Çalışmalar

DÜNYADA  ABAKÜS (Soroban) MENTAL ARİTMETİK  EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BİLİMSEL  ARAŞTIRMALARDAN ÖRNEKLER:
 
1-Effects of Abacus training on the intelligence of Sudanese children (2007)
   (Abaküs eğitiminin Sudanlı çocukların zeka gelişimi üzerindeki etkileri) 
 
 
Paul Irwing ( Universty of Manchester)
Omar Khaleefa- Alya Hamza (Universy of Khartoum)
Richard Lynn (Universty of Ulster)
 
 
7-11 yaş aralığında 3185 Sudanlı çocuk üzerinde yapılmış bir çalışma…
Zeka düzeyleri ölçülerek birbirine denk iki gruba ayrılan çocuklardan deney grubuna 34 hafta süre ile haftada 2 saat abaküs mental aritmetik eğitimi veriliyor. Kontrol grubu ise bu eğitimi almıyor. 34 hafta sonra tekrar yapılan testlerde, deney grubunun ortalama 7.11 puan IQ artışı sağladığı görülüyor. Ayrıca deney grubunun problem çözümünde de anlamlı bir hız farkı sağladığı ortaya çıkıyor.
 
 
2-Evaluation of Memory in Abacus Learners (2006)
    (Abaküs öğrencilerinin hafıza değerlendirmesi)
 
Department of Physiology,
Stanley Medical College and Hospital
Chennai
 
 
5-12 yaşları arasında IQ testinden geçirilerek, ortanın altında ve üstündeki çocuklar ayıklandıktan sonra, orta zeka düzeyinde 100 çocuk üzerinde yapılan 2 yıl süreli bir çalışma (2002-2004). 50 şer kişilik iki gruba ayrılan öğrencilerden deney grubuna yine haftada 2 saat temposu ile abaküs mental aritmetik eğitimi veriliyor. Araştırmayı yapanlar bu eğitimin matematik becerileri geliştirdiğinin yeterince belgelendirilmiş bir gerçek olduğunu ifade ederek, bu çalışmayı sayısal becerilerden ziyade, kısa süreli bellek ve sözel beceriler açısından yaptıklarını belirtiyorlar. Birinci yılın ve ikinci yılın sonunda uygulanan 6 testin 2 tanesi yine sayısal beceriler ve sayısal bellek ile ilgili olmakla birlikte 4 tanesi tamamen sözel bellek ve metin becerilerine dayalı. Sonuçta abaküs mental aritmetik eğitiminin sayısal becerileri ve sayısal belleği güçlendirdiği gibi, sözel becerileri ve sözel belleği geliştirdiği ortaya çıkıyor ve abaküs mental aritmetik eğitimi alan öğrencilerin daha iyi bir görsel ve işitsel bellek gücüne ulaştığı, bu nedenle bu eğitimi alan öğrencilerin yalnızca matematikte değil sözel derslerde de daha iyi performans göstereceği sonucu çıkarılıyoruz
 
 
3. Prospective demonstration of brain plasticity after intensive abacus mental calculation training (2006)
    ( Yoğun abaküs mental hesaplama eğitiminden sonra zeka şekillendirmenin muhtemel uygulaması)
 
C.L.Chen,M.C. Cheng, Y.H. Huang, J.S. Lee ( Faculty of Biomedical Imaging and Radiological Sciences, National Yang-Ming University, 155, Li-Nong St., Section 2, Taipei 112, Taiwan
T.H.Wu (Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chung Shan Medical University, 110, Section 1, Chien-Kuo N. Road, Taichung 402, Taiwan)
J.C. Hsieh (Integrated Brain Research Unit, Taipei Veterans General Hospital, 201, Section 2, Shih-Pai Road, Taipei 112, Taiwan
C.Y. Sheu (Department of Radiology, Mackay Memorial Hospital, 92, Section 2, Chungshan North Road, Taipei 104, Taiwan
 
 
Abaküs mental aritmetik eğitimi almış deneklerle almamış olanlarda zihinden işlem sırasında kortikal aktivasyonun (neural processes, blood flow vb.) karşılaştırıldığı bir  fMRI çalışması. Normal deneklerde zihinden hesaplama sol beyin ve frontal subkortikal bölge aktivasyonu ile gerçekleşirken, abaküs eğitimi almış deneklerde daha çok sağ premotor dorsal korteksin devreye girdiği ve sonuç olarakta yoğun eğitim ve pratik ile yeni neural patikalar ve bağlantılarla beynin değişebildiği ortaya çıkan beyin plastisitesinin olağanüstü hesaplama becerilerini mümkün kıldığı ifade ediliyor.
 
 
4-Soroban and the right brain
   (Abaküs ve sağ beyin)
   (2000-2001 yıllarında yazılmış 3 değişik makalenin özeti)
 
Ms. Shizuko Amaiwa(Professor, Shinshu University, College of Education)
Dr. Toshio Hayashi, Doctor of Engineering (Professor, Osaka Prefecture University
Director, Research Institute for Advanced Science and Technology (RIAST)
Ms. Kimiko Kawano(Researcher, Nippon Medical School, Center for Informatics and Sciences)
The Ripple Effects and the Future Prospects of Abacus(Abaküsün dalga etkisi ve gelecekte elde edilecek fırsatları): Abaküsün hesaplama becerisinin ötesinde çeşitli disiplinleri ilgilendiren dalga etkisinden söz ediyor.
What Abacus Education Ought to Be for the Development of the Right Brain(Sağ beynin gelişimi için abaküs eğitimi): Abaküs eğitiminin beyin aktivitesini arttırarak özellikle sağ beyni geliştirdiği, sağ beyin geliştikçe demans riskinin azaldığı, severek ve keyifle yapıldığı takdirde çocukların zihinsel gelişimine büyük katkı yapacağı, hatta biraz daha fazla çalışmayı gerektirse de yetişkinler ve daha yaşlı insanlarda da abaküs çalışmasının serebral sinir hücrelerini aktive edeceği ifade ediliyor.
Image thinking of abacus useres in higher dan (ranks) by a study on brain waves(İleri seviyedeki abaküs kullanıcılarının beyin dalgaları üzerindeki çalışma ile akılda canlandırma yapması): kısaca, normal şartlarda zihinden işlem sol beyinde cereyan ederken, abaküs kullanıcılarında ise sağ beynin kullanıldığı; normal insanlar zihinden işlem esnasında kendi iç sesleri ile işlemleri çözerken, abaküs kullanıcılarının abaküs imajını zihinlerinde canlandırarak işlem yaptığını ifade ediyor.