Mental Aritmeğin Faydaları

Mental Aritmeğin Faydaları

         

            Vera Mental Aritmetik ile çocuğunuzun gelişim çağında, birden fazla alanda fayda sağlayabilirsiniz. Bu eğitimde en belirgin olarak çocuklarda, çok hızlı hesap yapma özelliği ön planda görübür. Ama mental aritmetiğin çocuk üzerinde birden fazla ve çok etkili gelişimler görülmektedir. Bu gelişimler akademik çalışmalarla ıspatlanmışdır. Bu özellikler aşağıda sıralanmıştır.

 

Sağ ve sol beyinde paralel gelişim

Sağ ve sol beyni aktif kullanım

Problemlerde daha fazla çözüm yolu bulma

Analitik düşünce becerisi

Hafızada gelişim

Odaklanma, dikkat ve Konsantrasyonda gelişim

Yaratıcılık ve üretkenlik

Matematik dersine karşı korkudan çok sevgi besleme

Fotografik bellekte gelişim

Sınavlarda zamanı daha etkin kullanma

Sınıf içi etkinlerde daha aktif rol alma

Dinleme ve anlama becerisinde artış

Algılama, Yorumlama, analiz ve geribildirimde artış